❮ Go Back

Branch Manager & Chief Loan Officer

Posted on 16/05/19 22:14 by Myanmar Finance International Limited
location UNITED STATE
time Full Time
Job Start Date: 17.5.2019
applications 1 Applications

Branch Manager            (M/F – 1 Post)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရံုးခြဲ                -ေပါင္းတည္ရံုးခြဲ

လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား

1.    အသက္(၂၅-၄၀) ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။

2.    တကၠသိုလ္ တစ္ခုခု မွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

3.    MS Office ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရမည္။

4.    အေျခခံအဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုေရးသားႏိူင္ရမည္။

5.    စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ၿပီး ၊ အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။

6.    အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲေကာင္းမြန္ရမည္။

7.    မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႕ခြဲႏိူင္ရမည္။

8.    အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ရမည္။

9.    ဖိအားႏွင့္ အလုပ္ဒဏ္ကို ခံႏိူင္ရမည္။

10. Microfinance လုပ္ငန္းတြင္ Branch Account Officer , Chief Loan Officer ႏွင့္ တျခားအလားတူ ရာထူးမ်ိဳးတြင္အနည္းဆံုး အေတြ႕အၾကံဳ(၁)နွစ္ရွိသူ(သို႔မဟုတ္) ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Assistant Manager ရာထူးျဖင့္ အနည္းဆံုးအေတြ႕အၾကံဳ(၂)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

11. ဆိုင္ကယ္စီးတတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္လည္းရွိရမည္။

Chief Loan Officer         (M/F – 1 Post)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး    - ေတာင္ငူရံုးခြဲ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

1.    အသက္ (၂၅-၃၅) ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။

2.    တကၠသိုလ္တစ္ခုုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

3.    ကြန္ပ်ဴတာ MS Office ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူ၊ လက္ရွိ MFIL တြင္ Loan Officer / Cashier အျဖစ္ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ခန္႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ (သို႔) Micro Finance လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ(၂) နွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

4.    Reporting Deadine မ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။

5.    တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိူင္သူျဖစ္ရမည္။

6.    မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိူင္ရမည္။

7.    အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။

8.    အထက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိူင္ရမည္။

9.    ဆိုင္ကယ္စီးတတ္ရမည္။ Share this job:
Shortlist email Email this job

Similar Jobs

Treasury Unit Manager

Posted on 13/08/19 22:10 by SATHAPANA Limited
location Yangon, MYANMAR
time Full Time
Duties and Responsibilities of Treasury Unit ManagerResponsible for consolidating cash projection reports for all branches, Head Office and the bank as a whole.Keep track and monitor the bank’s cash level to ensure there will be no liquidity problem or large idle cash kept.Ensure that there ...

Branch Manager

Posted on 25/08/19 23:10 by Unique Quality Microfinance& Business Development Co.,Ltd
location Yangon, MYANMAR
time Full Time
Founded in May 2013 and started company’s first operation in Southern Shan State in January 2014. We are 100% local owned Myanmar private company based in Yangon, Myanmar. We started our first operation in January 2014 in Insein Township, Yangon. Until now, the company is ...

Branch Manager

Posted on 15/08/19 1:22 by IBK Capital Myanmar
location MYANMAR
time Full Time
လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများချေးငွေနယ်ပယ်တွင် အနည်းဆုံး (၅)နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။အသက် ၃၅ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအတွင်း နေထိုင်သူဉီးစားပေးမည်။ကွန်ပျူတာတတ်ကျွမ်းပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အချင်းရှိသူ ဉီးစားပေးမည်။ပြသာနာများကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်း နိုင်ပြီးဦီးဆောင်ဆောင်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ရုံးခွဲရှိဝန်ထမ်းများအား တိုးတတ်မှုရှိစေရန် သင်ကြားပေးနိူင်ပြီး ထိန်းချုပ်မှုကောင်းစွာ လုပ်နိူင်ရမည်။

Featured Jobs


Remodel Associate
What you'll doWe are looking for hard-working people that are ...

Operation Staff
Qualification /Requirements:အသက္(၁၈)နွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။တကၠသိုလ္တစ္ခုခုုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိူင္ရမည္။အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။လုပ္ငန္းခြင္အေပၚကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိရမည္။လိုအပ္လွ်င္ အခ်ိန္ပို ဆင္းႏိူင္ရမည္။ခရီးသြားႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။

Senior Accountant
� Requirements- Work experience as an accountant- B.Com / Diploma in accounting- ...

Branch Accountant
Requirements§  ရံုးခြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ ဘဏၻေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမ်ား၊ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပဳလုပ္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Cashier
အလုိင္းရင့္စ္(Alliance ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းသည္ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားနွင့္အတူ ဆန္ း သစ္ေသာ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္မွာ  ...

Advertisements

JOBASIA has collected thousand of Myanmar job opportunity journal from Microfinance companies, We help companies promote jobs advertising to 55 million of Burma are using internet and finding jobs within Yangon, Mandalay, NayPyiTaw, Bago, Mon State, Shan State and other regions.

Job seeker Myanmar who wanted to apply jobs with our website please subscribe and update your contact, address, personal information, education background, work experiences than you can apply multi-company at single time. You will get alert into your email has been provided about interview.