❮ Go Back

IT Officer

Posted on 17/06/19 5:01 by Sh Suhyup Microfinance Myanmar Co.,Ltd
location MYANMAR
time Full Time
Job Start Date: 14.6.2019
applications 3 Applications

Requirement
  • Graduate of IT related Department
  • With at least one year of IT experience
  • Willing to travel to Field , Branch Office
  • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားၿပီး၊ ေနရာေဒသမေရြးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။
  • Communication Skill ေကာင္းမြန္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။
  • အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏိူင္ၿပီး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ရမည္။
  • လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ တိက်ေသခ်ာၿပီး ၊အခ်ိန္ကိုေလးစားသူျဖစ္ရမည္။


Share this job:
Shortlist email Email this job

Similar Jobs

Data Management Specialist (Service Provider)

Posted on 12/07/19 4:45 by VisionFund Myanmar Co.,Ltd
location MYANMAR
time Full Time
ဗီြးရွင္းဖန္း(ဒ္)ျမန္မာဆိုသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတတ္ေရးႏွင့္ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေ၀ါလ္ဗီရွင္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားအေသးစားေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အျမတ္အစြန္းမရည္ရြယ္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ အေသးစားေခ်းေငြ ႏွင့္အျခားေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ မိသားစုမ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ား ျမွင့္တင္လာႏိူင္ရန္၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားတိုးတတ္ေအာင္ျမင္လာေစရန္အတြက္အလားအလာရွိေသာ စီပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္းတီးေပးရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ာကို visionfundmyanmar.org တြင္၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိူင္ပါသည္။လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဓိကတာ၀န္မ်ားေခ်းေငြ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းေခ်းေငြစာရြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းအတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေစျခင္း လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းအမ်ားတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ Computer and business Administration majoring in accounting /commerce or LCCK group မွ ဘြဲ႕မ်ားကို ဦးစားေပးမည္။လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။အဂၤလိပ္ ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံဗဟုသုတ ရွိရမည္။ရဲစခန္းေထာက္ခံစာေပးရမည္။

Assistant Collection Officer

Posted on 20/08/19 5:16 by Hayman Capital Microfinance
location MYANMAR
time Full Time
Job DescriptionOverall ResponsibilityAssist Branch Managers in managing delinquent loan portfolio;In collaboration with responsible Loan Officers and CTLs visit borrowers in arrears and pursue loan repayments;Follow recovery actions on loans in arrears in accordance with the existing Credit Policy, Credit procedure and other rules and regulations; Engage ...

Transaction Officer

Posted on 02/07/19 0:39 by Fullerton Finance Myanmar
location MYANMAR
time Full Time
Fullerton Finance Myanmar Company Limited (FFMCL) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္း Microfinance လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ စတင္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ရပ္တည္မႈတြင္ အသင္းသားမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီဧ။္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အညီ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား၍ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။Requirements• တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရျဖစ္ၿပီး ဘဏ္၊ Microfinance ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ရမည္။• စာရင္းဇယားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ႏုိင္ရမည္။• ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။• LCCI I, II ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ Excel ကၽြမ္းက်င္သူဦးစားေပးမည္။

Featured Jobs


Treasury Unit Manager
Duties and Responsibilities of Treasury Unit ManagerResponsible for consolidating cash ...

Loan Officer
လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများအသက်(၂၀- ၃၀)ကြားဖြစ်ရမည်။တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။တွက်ချက်မှုနှင့် အခြေခံစာရင်းကိုင်ပညာ နားလည်သူဖြစ်ရမည်။လူအများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရသည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ရမည်။သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ၊ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ဆိုင်ကယ်စီးကောင်းမွန်စွာ စီးတတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ရှိရမည်။

Project Manager
BIGSOFT Limited is a foreign company incorporate at Department of Investment Company Administrative ...

Loan Officer
လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။အသက် (၂၂ -၃၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း ပြန်လည်ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။ချေးငွေဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးအောင် ချေးငွေလက်မခံမှီ ချေးငွေသူ၏ ခိုင်လုံသော အချက်အလက်အထောက်အထားများ ...

Branch Manager
လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းနွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား·         တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိသူျဖစ္ရမည္။·         အသက္ (၃၀- ၄၅) နွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။·         Microfinance တြင္ လက္ရွိ မန္ေနဂ်ာရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ အနည္းဆံုး လုပ္သက္(၂)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။·         Recommendation Letter ...

Advertisements

JOBASIA has collected thousand of Myanmar job opportunity journal from Microfinance companies, We help companies promote jobs advertising to 55 million of Burma are using internet and finding jobs within Yangon, Mandalay, NayPyiTaw, Bago, Mon State, Shan State and other regions.

Job seeker Myanmar who wanted to apply jobs with our website please subscribe and update your contact, address, personal information, education background, work experiences than you can apply multi-company at single time. You will get alert into your email has been provided about interview.